info@gotlandactive.se     0498-230 300

Fåglar från början - Endagskurs

Adress: Hamngatan 4, 621 57 Visby Visa karta

Adress: Hamngatan 4, 621 57 Visby

Nybörjarkurs i fågelskådning. Lär dig grunderna i fågelskådning och de vanligaste fåglarna under en endagskurs på Gotland. Denna kurs riktar sig till nybörjare – du behöver inte ha några förkunskaper.

Om du redan har varit ute litet och tittat på fåglar kommer du ändå få ut mycket av kursen. Kursen blandar teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Lokalerna vi besöker är mycket rika på fågel. Arter som vi väntas möta är bl.a. skärfläcka, vitkindad gås, storspov, kricka, skedand och snatterand. I lövskogsområdena sjunger halsbandsflugsnappare, rosenfink och näktergal. Gotland hyser också världens tätaste bestånd av kungsörn.

Vi tillbringar förmiddagen i fält, äter en enkel lunch utomhus (om det går), går igenom exkursionen och genomför teoripasset inomhus under eftermiddagen. Varje kursdeltagare får en artlista som under kursens gång fylls i med de fåglar vi ser eller hör. Kursledare är Jim Sundberg, GotlandNature.Com. Naturguide och ornitolog boende i Östergarn på Gotland sedan 1990. Minst 4 och max 12 personer.

Kurstillfälle 2018:

Tisdag 26 juni, Hotel Stelor, Västergarn.


Program för kursen:
08:00 Exkursion med kunnig ledning.
12:00 Enkel lunch.
13:00 Genomgång av förmiddagens exkursion och teoripass.
16:00 Kursdagen avslutas.

Ingår:
• En kursdag, teoripass och exkursion.
• Webbaserad kursdokumentation, diplom och artlista.
• En enklare lunch.
• Transporter under kursdagen.

Visa mer

Om denna aktivitet